Zajęcia akrobatyczne dla dzieci w Poznaniu i okolicach

Treningi i zajęcia akrobatyczne dla starszych dzieci bazują na tym samym programie co zajęcia dla młodszych dzieci. Na zajęciach akrobatycznych skupiamy szczególną uwagę na szlifowaniu techniki wykonywanych elementów.

Treningi prowadzone na zajęciach akrobatycznych dla dzieci zapewniają wszechstronny rozwój. Poprawiają ogólną sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Treningi akrobatyczne dla dzieci są starannie zaplanowane tak, aby na każdym z nich zostały przeprowadzone ćwiczenia siłowe, skocznościowe, rozciągające i korekcyjne.

Wszystkie powyższe elementy treningu gimnastycznego są niezbędne do uprawiania akrobatyki sportowej. Akrobatyka może być uprawiana jako główna dyscyplina lub w formie uzupełnienia dla innych dyscyplin. Głównie dla tancerek, pasjonatów sztuk walki oraz sportów drużynowych.

Na treningach akrobatycznych dzieci uczą się ponad przeciętnych umiejętności gimnastycznych takich jak stanie na rękach, przejścia, przerzuty i salta oraz różnych akrobatycznych ćwiczeń zespołowych(piramidy). Treningi akrobatyczne dla dzieci w wieku od 7 do 9 trwają 60 minut i składają się z grup liczących maksymalnie 14 dzieci. Treningi akrobatyczne dla starszych dzieci w wieku powyżej 10 lat trwają 75 minut i składają się z grup liczących maksymalnie 18 dzieci, które ćwiczą pod okiem dwóch lub trzech trenerów. 

Tradycyjny trening akrobatyczny dla dzieci

Tradycyjny trening akrobatyczny rozpoczynamy rozgrzewką w miejscu. Taka rozgrzewka przygotowuje ciało do trudniejszych form aktywności. Zapobiega kontuzjom ponieważ,  podczas rozgrzewki zostają rozgrzane stawy, zostają aktywowane mięśnie głębokie ciała. Ponadto podczas rozgrzewki przeplatane są ćwiczenia psychomotoryczne, które służą skupieniu i koncentracji. Ćwiczenia psychomotoryczne kształtują koordynację wzrokowo -ruchową.

Następnie przeprowadzana jest rozgrzewka dynamiczna na ścieżce. Dzieci wykonują ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne, które zawierają wiele przeróżnych form ruchowych. Poza przygotowaniem ciała do zaawansowanych ćwiczeń w tej części rozgrzewki zawarte są ćwiczenia bazowe, wprowadzające i podstawowe. Ćwiczenia bazowe i wprowadzające umożliwiają zabranie się  do nauki wybranego elementu( np. Do nauki przerzutu bokiem "gwiazdy" ćwiczeniem bazowym będzie stanie na ramionach. Ćwiczenia podstawowe zawierają działania ruchowe, które zapewniają skuteczność opanowania techniki wybranego elementu głównego.

Call Now Button